MARCIN GAEDE

ARCHITEKT

Projekty

Kraków - Koncepcja budynku wielorodzinnego.

50 mieszkań, przestrzeń usługowa, podziemny parking, patio.

Październik 2021 r.

Smardzewice - teren rekreacyjny

Koncepcja - akwarela

2016 r.

Zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna w Przemyślu

Koncepcja zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej w Przemyślu dla lokalnego DEVELOPERA. Uzupełnienie zabudowy wielorodzinnej zespołu budynków. Budynek z 49 mieszkaniami dwu i trzypokojowymi i kuchnią, duże balkony i piękne widoki na San i panoramę starego Przemyśla na przeciwległym brzegu rzeki. Atrakcyjne położenie, nietypowe ukształtowanie terenu i w tym wszystkim dużo zieleni i miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców. Budynek z dwukondygnacyjnym podziemnym garażem dla samochodów osobowych mieszkańców.

grudzień 2015 /styczeń 2016 r.
We współpracy z JMK STUDIO

Koncepcja zabudowy wielorodzinnej

Koncepcja zabudowy mieszkaniowej z pomieszczeniami usługowo-biurowymi w parterze i garażem podziemnym. Budynek sześciokondygnacyjny z garażem podziemnym. Z założenia budynek planowany z mieszkaniami trzypokojowymi i kuchnią. W budynku zaplanowanych jest 65 mieszkań na pięciu kondygnacjach. W poziomie parteru rozplanowane pomieszczenia usługowe i garaż dla użytkowników pomieszczeń biurowo/usługowych. Garaż podziemny oprócz miejsc postojowych dla mieszkańców, mieści również pomieszczenia gospodarcze do mieszkań, tzw. komórki.

marzec/lipiec 2016r.
We współpracy z JMK STUDIO

Apartamenty w Przemyślu!

Koncepcja luksusowego budynku wie­lo­ro­dzin­ne­go z praw­dzi­wy­mi 21 apartamentami na przemyskich zboczach z wi­do­kiem na San i starą część Prze­myś­la po­ło­żo­ną na prze­ciw­leg­łym brze­gu rzeki San.
Duże przestronne tarasy z zielenią, wodą, przeszklone prze­stron­ne po­miesz­cze­nia części dziennej i intymne, zaciszne dobrze doświetlone pomieszczenia tylko dla właścicieli lokalu.
Przy budynku małe SPA.

Czerwiec-sierpień 2015 r.
We współpracy z JMK STUDIO

Konkurs Muratora - Dom Dostępny 2021

(http://www.dd21murator.pl)

II nagroda - opis Projektu nr 024 na stronie konkursu

Konkurs - Rewitalizacja Uniejowa - kon­cep­cja pro­gra­mo­wo-prze­strzen­na

zespół projektowy:

Koncepcja budynku wie­lo­ro­dzin­ne­go...

... z garażem podziemnym i us­łu­ga­mi w par­te­rze. Kraków.

Dom jednorodzin­ny z bib­lio­teką

Projekt indywidualny domu jednorodzinnego z bib­lio­te­ką i ga­ra­żem.

© 2007-2022
Marcin Gaede Architekt